Practică inteligent dezvoltarea ta – PRIDE -U
POCU/626/6/13/133138
- PRIDE -


Bine ai venit!

Proiectul si-a stabilit ca obiectiv principal imbunatatirea insertiei studentilor din ciclul de licenta din domeniul economic pe piata fortei de munca, prin initierea, dezvoltarea si valorificarea de aptitudini, abilitati si deprinderi de munca pentru acestia. Proiectul este destinat studentilor din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.
In conformitate cu dispozitiile art. 8(1) lit. a) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, sunt de acord ca datele cu caracter personal continute în acest formular de înscriere sa fie prelucrate de Academia de Studii Economice din Bucuresti, având numarul de operator de date 19458. Iau act de faptul ca în baza dispozitiilor art.13,14 si 15 din Legea 677/2001 am dreptul de acces, interventie si opozitie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisa, datata si semnata.Proiectul – PRIDE
POCU/626/6/13/133138