Practică inteligent dezvoltarea ta – PRIDE -U
POCU/626/6/13/133138
- PRIDE -

BIBLIOTECA DIGITALA


Bine ai venit!

Preocuparea constantă a echipei de implementarea a proiectului PRIDE-U este de a susține cât mai eficient procesul educațional și de învățare continuă a studenților din grupul-țintă, în demersul dobândirii de noi competențe necesare în formarea profesională.
De aceea, echipa noastră a realizat o structură agregată constituită din materiale electronice (articole, cursuri, materiale, studii, resurse online etc.) și publicații digitizate (selecții din publicații de specialitate), componenta digitală având un caracter dinamic, conținutul fiind actualizat periodic.
Portalul va fi optimizat constant în perioada de implementare pentru o exploatare corespunzătoare a resurselor de documentare.
Accesul se asigură gratuit, online, comunității de utilizatori din grupul-țintă, prin autentificare conform politicii de acces și cu respectarea drepturilor de autor.
In conformitate cu dispozitiile art. 8(1) lit. a) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, sunt de acord ca datele cu caracter personal continute în acest formular de înscriere sa fie prelucrate de Academia de Studii Economice din Bucuresti, având numarul de operator de date 19458. Iau act de faptul ca în baza dispozitiilor art.13,14 si 15 din Legea 677/2001 am dreptul de acces, interventie si opozitie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisa, datata si semnata.Proiectul – PRIDE
POCU/626/6/13/133138