REPARTIZAREA CANDIDATILOR PENTRU SUSTINEREA TESTULUI GRILA/INTERVIU DE SPECIALITATE
SESIUNEA IULIE

 


Cautare candidat
Introduceti CNP

Cautarea se face dupa CNP-ul candidatului din Buletinul de identitate sau Cartea de identitate

 

Programarea pentru sustinerea testului-grila de specialitate/interviului de specialitate

Ora - 08:30

Seria 1
CSIE3, EAM1, AP1, FIN1, REI1
Ora - 11:00
Seria 2
BT1, MAN1, ETA1, MD, FIN2, MK2, CSIE2, CIG2
Ora - 13:30
Seria 3
CIG1, MK1, CSIE4, BT2, DA1, REI2, REI3
Ora - 16:00
Seria 4
CSIE1

Intrare sala
Proba
08:00
08.30-10:00
10:30
11:00-12:30
13:00
13:30-15:00
15:30
16:00-17:30

-->


Codificarea salilor

Sălile Academiei de Studii Economice din Bucureşti sunt codificate cu patru cifre, după modelul XYZZ, unde:

• X reprezintă corpul de clădire:

0 – clădirea “Ion N. Angelescu”, din strada Căderea Bastiliei nr. 2-10 şi Piaţa Romană nr. 6;
1 – clădirea “Mihai Eminescu”, din B-dul Dacia nr. 41;
2 – clădirea “Virgil Madgearu”, din Calea Dorobanţi nr. 15-17 şi Intrarea Poet Macedonski;
3 – clădirile “Mihail Moxa”, din strada Mihail Moxa nr. 5-7;
4 – clădirea “Victor Slăvescu”, din Calea Griviţei nr. 2-2A;
5 – clădirea “Stanislas Cihoschi”, din strada Cihoschi nr. 5;
6 – sala de sport din strada Cihoschi nr. 9;
8 – clădirea “Ionescu Dumitru (Tache)”, din strada Tache Ionescu nr. 11;

• Y reprezintă etajul;
• ZZ reprezintă numărul sălii.

Exemplu: 0326 - cladirea Ion N. Angelescu, etajul 3, sala numarul 26
Observatie: Amfiteatrele I, II, III se gasesc in cladirea din str. Caderea Bastiliei, nr. 2-10. Amfiteatrele 3MI, 3MII, 3MIII, 3MIV, 3MV, 3MVI, 3MVII se gasesc in cladirea din str. Mihail Moxa, nr.5-7